תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש.

תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן: "אתר שימושון. פשוט נקי ומשתלם יותר" או "שימושון אונליין' בכתובת: www.shimushon.com "). כל המבצע פעולה באתר 'שימושון' (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר שימושון, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר שימושון אשר נמצא בבעלות שימושון אונליין מס' עוסק: 311220909 כלפי משתמשים באתר.

חברת שימושון אונליין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 1. כללי.
  1. אתר 'שימושון אונליין' מספק שרותי הנגשת תכנים ברשת ומהווה כזירת מסחר אלקטרוני למשתמשים בו.
  2. אתר 'שימושון אונליין' פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com לבין משתמשים.
  3. אתר 'שימושון אונליין'  פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: "מוכרים שותפים") לבין משתמשים.
  4. משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך אתר שימושון אונליין, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.
  5. סכום הקנייה כפי שמופיע לפני ביצוע התשלום באתר 'שימושון אונליין' הנו סופי וכולל בין היתר, עלויות משלוח כפי שהתקבלו ועמלה שמשתנה ממוצר למוצר, לצורך פיתוח ואחזקת אתר האינטרנט והשירות שניתן בו.
  6. משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר 'שימושון אונליין', מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר שימושון.
  7. משתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.
  8. משתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את שימושון  אחזקות בע"מ מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  9. לחברת 'שימושון אונליין' יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.
  10. משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.
  11. חברת  שימושון אונליין רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר שימושון לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.
  12. חברת שימושון אונליין רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר  שימושון.
 2. אבטחת מידע, שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. בהמשך להצטרפותכם ורישומכם לאתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים להתקשר איתך ולשלוח אליך דילים מגניבים באמצעות דוא"ל. לפרטים נוספים, נא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו שהנם חלק מהסכמתך במסגרת תקנון זה להתקשר בדוא"ל: shimushon1@gmail.com
  2. פרסומים והודעות התקשרות שלנו שעשויים להישלח אליך עשויים להכיל "עוגיות" כדוגמת "עוגיות זיהוי" על הדפדפן שלך. לפרטים נוספים לגבי האופן בו אנו עושים שימוש בעוגיות, נא עיינו במדיניות העוגיות שלנו שבמדיניות הפרטיות.
  3. חברת 'שימושון אונליין' שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.
  4. שינויים אשר יתבצעו על ידי 'שימושון אונליין' בע"מ יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.
 3. כללי התנהגות של משתמשים:
  1. חברת 'שימושון אונליין'  שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
  2. אין המשתמש ישמש באתר שימושון אונליין  בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
  3. חברת 'שימושון אונליין', לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר שימושון אונליין.
  4. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
  5. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
  6. אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר שימושון אונליין.
  7. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
  8. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
  9. משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר  שימושון /או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר שימושון אונליין לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתר  שימושון אונליין מציע.
  10.  חברת שימושון אונליין אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת שימושון אונליין ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.
 4. קניין רוחני וסימני מסחר.
  1. אתר שימושון אונליין וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות אתר שימושון אונליין  מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות.
  2. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של חברת שימושון אונליין ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
  3. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב משימושון אונליין, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.
  4. אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם שימושון אונליין על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של חברת שימושון אונליין.
  5. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
  6. אין חברת שימושון אונליין ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר שימושון.
  7. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת שימושון אונליין. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר  שימושון באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
  8. שימושון  וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה שימושון בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של חברת שימושון אונליין מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
 5. היעדר אחריות.

  1. משתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת שימושון אונליין ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כפעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר שימושון היא על אחריות המשתמש בלבד.
  2. אין חברת שימושון אונליין ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר  שימושון.
  3. המוצרים והשירותים (לרבות המחיר לפני הכניסה לאזור התשלום) באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי החברה שימושון אונליין. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.
  4. אין חברת שימושון אונליין  ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר שימושון.
  5. משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת שימושון אונליין ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  6. משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את שימושון אונליין מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
  7. חברת שימושון אונליין אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר שימושון מספק לקונה על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
  8. חברת שימושון אונליין אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת שימושון אונליין ומפעיליה.
  9. חברת שימושון אונליין אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר  שימושון על ידי הרשויות המקומיות.
  10. שימושון אונליין אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
  11. המשתמש מאשר כי קרא את המדריך "כדאי לדעת" בו יש את המידע הנחוץ לגבי הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה.
  12. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ו/או כי תקלות יתוקנו.12.3. כמו כן, החברה רשאית לשנות את השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותי החברה, ללא הודעה מוקדמת למשתמש.
 6. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.
  1. מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר שימושון אונליין נותן את השרות.
  2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתר  שימושון לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר שימושון מספק שירותים.
  3. מוצרים ו/או פריטים המשווקים על ידי מוכרים שותפים כפופים לחוקי ישראל עם כל המשתמע מכך.
  4. אתר שימושון וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות אתר שימושון מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות
  5. אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר שימושון.
  6. חברת שימושון אונליין מסירה אחריותה לעניין השימוש בחומרים באתר שימושון לעניין אמתותם ודיוקם
  7. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת שימושון אונליין, אשר מפעילה אתר שימושון בהודעה בכתב דרך ה"צור קשר" שבדף הבית של האתר או דרך תפריט ה"הזמנות שלי", בלחיצה על "דווח על אי הגעת המוצר" על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר חלף. במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר.
  8. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה.
  9. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, חברת שימושון אונליין תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הקונה של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת שימושון אונליין אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. חברת שימושון אונליין תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.
  10. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.
  11. פריטים שהוזמנו מאמזון – מכיוון שרוב המוצרים מאמזון לא נשלחים לישראל אלא נשלחים דרך מחסן בארה"ב, אין אפשרות לפנות להגנת הקונה במקרה של בעיה עם מוצר ואין אפשרות להחזיר ו/או להחליף מוצרים.
  12. בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.
  13. מוצרים מסוימים מאיביי אינם נשלחים לישראל והם עוברים דרך מחסן צד ג' בארה"ב בטרם יבוצע שילוח שלהם לישראל. במקרים אלו מחיר המשלוח אינו סופי וייתכנו עלויות נוספות. במידה ומצב זה מתקיים, ללקוח שמורה הזכות לבקש ביטול הזמנה במקרה זה ולקבל זיכוי מלא על המוצר שרכש.
  14. משלוח למדינת ישראל הוא ברירת מחדל בהזמנה דרך שימושון כל המוצרים שמוזמנים דרכינו נשלחים לישראל בלבד.
 7. תנאי התגמול עבור נרשמים לדיוור של חברת שימושון אונליין. 
  1. המשתמש חייב להירשם לשירותי הדיוור דרך חלונית מיוחדת שמציגה את תנאי התגמול (להלן: "תבנית הרשמה").
  2. משתמש שלא נרשם בפעם הראשונה לדיוור דרך תבנית הרשמה לא יהיה זכאי לתגמול.
  3. משתמש אשר פנה לאחר מ3 ימים או יותר מרגע ההרשמה לא יהיה זכאי לפיצוי
  4. תגמול לא יינתן במידה ומשתמש ביצע טעות\יות ו\או שגיאה\ות כתיב בעת הזנת כתובת מייל.
  5. תגמול לא יינתן במידה וחלה\ו טעות\יות ו\ או שגיאה\ות של מערכת דואר אלקטרוני של המשתמש שנרשם לדיוור ו\או צד שלישי שלא בשליטת חברת שימושון אונליין לרבות אך לא מוגבלות להפסקות חשמל, אסונות טבע, כשלי תשתיות, שבגללן משתמש לא קיבל דיוור יומי.
  6. תגמול לא יינתן למשתמש שקיבל את הדיוור היומי בכל תיקיה שהיא בחשבון המייל לרבות אך לא מוגבל לתיקיה של דואר נכנס, דואר זבל, ספאם, תיקיות מיוחדות המוגדרות לשימוש פרטי על ידי המשתמש או מערכת דואר אלקטרוני שבה הוא משתמש.
  7. תגמול לא יינתן ללקוח שביקש להסיר אותו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת שימושון אונליין.
  8. תגמול לא יינתן ללקוח שהסיר את עצמו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת שימושון אונליי.
  9. תגמול לא יינתן במידה והיה כשל במערכות צד שלישי של שרותי שליחת הדיוור היומי.
  10. חברת שימושון אונליין שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבחור את המוצרים שהיא תשלח בדיוור לטעמה בלבד.
  11. חברת שימושון אונליין מגדירה שכל המוצרים שהיא שולחת הם מגניבים.
  12. מייל שיווקי ראשון ישלח תוך 24 שעות מיום ההרשמה ולא בהכרח שבאותו יום של ההרשמה.
  13. חברת שימושון אונליין שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את המבצע בכל עת עם הודעות ללקוחות הרשומים לשרות.

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר כיצד משתמשת חברת שימושון אונליין (להלן: "החברה") במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר https://www.shimushon.com (להלן: "האתר"). מדיניות פרטיות זו תקפה לגבי האתר וכל מוצר וסוג שירות אחר המוצע ע"י החברה.

מידע זיהוי אישי

החברה רשאית לאסוף פרטים מזהים של משתמשים בדרכים שונות, לרבות בעת ביקור המשתמש באתר, הרשמה לאתר, ביצוע הזמנה, הצטרפות לרשימת תפוצה אלקטרונית, השתתפות בסקר, מילוי טופס ובעת שימוש בשירותים, פעילויות, אפשרויות ומשאבים הזמינים באתר. המשתמשים יכולים להתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים או מספר טלפון. עם זאת, המשתמשים יכולים לבקר באתר בצורה אנונימית. החברה תאסוף מידע זיהוי אישי רק אם הפרטים נמסרו לנו מרצון. המשתמשים רשאים לסרב למסור מידע זיהוי אישי, אמנם דבר אי מסירת המידע יכול למנוע מהמשתמשים לבצע פעולות מסוימות באתר.

מידע זיהוי לא אישי

החברה רשאית לאסוף פרטים מזהים לא אישיים של משתמשים כאשר הם עושים שימוש באתר. מידע זיהוי לא אישי יכול לכלול את שם דפדפן האינטרנט, סוג מחשב ומידע טכני על אמצעי ההתחברות של המשתמשים לאתר, כגון מערכת הפעלה, ספקי שירותי אינטרנט ועוד מידע דומה.

Web browser cookies - "עוגיות"

אפשר והאתר יעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך שיפור חווית המשתמש. הדפדפן במחשב המשתמש יוצר cookies ושומר אותם על הכונן הקשיח לטובת תיעוד פעולות ולעתים כדי לאסוף מידע. באפשרות המשתמשים להגדיר את הדפדפן כך שלא יצור cookies או לחילופין שיתריע כאשר ה cookies נשלחים. יחד עם זאת, ייתכן וחלקים מהאתר לא יתפקדו כראוי אם בוצעו שינויים בהגדרות ה cookies.

כיצד אנו משתמשים במידע הנאסף

חברת 'שימושון אונליין' יכולה לאסוף ולהשתמש במידע פרטי של משתמשים למטרות הבאות:

- ייעול שירות הלקוחות

המידע המסופק על ידכם עוזר לנו להגיב לפניותיכם ולקריאות התמיכה על הצד הטוב ככל האפשר.

- התאמה אישית של חוויית משתמש

אנו יכולים להשתמש במידע הצבור כדי להבין מהם דפוסי השימוש באתר בקרב המשתמשים שלנו.

- ייעול האתר

אנו נעשה שימוש במשובים שלכם ע"מ לשפר את המוצרים שלנו ואת השירותים שאנו מספקים.

- עיבוד תשלומים

המידע המסופק ע"י המשתמש בעת ביצוע הזמנה משומש לצורך עיבוד אותה ההזמנה בלבד. אנו לא נשתף גופים חיצוניים במידע זה מעבר למידה הנדרשת לביצוע השירות.

- לשם פעילויות כגון קידום, תחרות, סקר וכיו"ב

אפשר ויישלח אל המשתמשים ובהסכמת המשתמשים תוכן אשר לדעתנו יהיה עבורם עניין.

- שליחת דוא"ל תקופתית

אנו יכולים להשתמש בכתובות דוא"ל של המשתמשים לשיגור תוכן ועדכונים הנוגעים בהזמנות שבוצעו דרך האתר ולמענה על שאלות, פניות וכיו"ב. משתמש אשר יבחר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו עתיד לקבל מאיתנו דואר אלקטרוני המכיל חדשות של החברה, עדכונים, מידע על מוצרי החברה וכו' בהתאם להוראות חוק הספאם.

משתמש אשר ירצה שההודעות יפסיקו להישלח אליו רשאי בכל רגע נתון להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על הקישור הנועד לכך שמופיע בכל מכתבי החברה. כמו כן, ניתן לפנות ישירות אלינו דרך האתר.

כיצד אנו מגינים על המידע שלך

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות ואבטחת המידע של המשתמשים שלה. בכדי להגן על המידע מפני גישה, שימוש וגילוי לצדדים שלישיים, איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, חתימות דיגיטליות, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים.

שיתוף מידע אישי

החברה לא תציג את המידע האישי של המשתמשים למכירה או השכרה. אנו יכולים לשתף צדדים שלישיים כדוגמת שותפים עסקיים, מפרסמים וכיו"ב במידע דמוגרפי כללי ונטול פרטים אישיים לטובת המטרות המפורטות לעיל. מידע זה לא יזהה אותך אישית. החברה רשאית להיעזר בשירותים של גופים שלישיים לצרכי תפעול האתר ותהליכים עסקיים או ניהול פעילויות כגון הפצת דוא"ל או סקרים מטעם ובשם החברה. אנו יכולים לשתף את הגופים השלישיים המפורטים לעיל לשם מטרות אלו בלבד ובתנאי שקיבלנו את אישורך לכך.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים, יפורסם תאריך בו יצא לפועל השינוי בתחתית עמוד זה. אנו מעודדים את משתמשנו לעיין לעיתים קרובות במדיניות הפרטיות על מנת שיהיו מעודכנים בפעולות שאנו נוקטים בכדי להגן על המידע האישי שלהם. אחריותו של המשתמש לבקר בעמוד זה בתדירות גבוהה ולהתעדכן בשינויי המדיניות.

הסכמת המשתמש עם מדיניות פרטיות

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות ושינויים שייתכן ויופיעו בה. במידה ואינך מסכים לתנאי המדיניות, אנא הימנע מלהשתמש באתר. גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי המדיניות לעיל.

יצירת קשר

אם ברצונך לפנות אלינו לקבלת הבהרה בנוגע לתנאי המדיניות, שימוש באתר וכל שאלה או בקשה, אנא צור איתנו קשר באמצעות הפרטים להלן:

שימושון אונליין

פשוט. נקי ומשתלם יותר!

www.shimushon.com

שימושון אונליין

הרצל 24 צפת

ת.ד. 7866

0722-170-160

Shimushon1@gmail.com

רישום משתמש חדש בשימושון
איפוס סיסמה